Uhell & miljø

Denne testen omhandler i all hovedsak trafikkulykker, uhell og miljø.