Teoriprøve 4

Totalt 10 spørsmål hvor av 85% må være riktig besvart