Teoriprøve 3

Totalt 45 spørsmål hvor av 85% må være riktig for å bestå