Fareskilt

Fareskilt brukes når en fare kan være vanskelig å oppfatte i tide, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra trafikkforhold, vegutforming eller omgivelser.
De fleste fareskilt er trekantede med rød kant og svarte symboler på hvit bunn.
Fareskilt som brukes til midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid, har gul bunnfarge.

Test deg selv – Fareskilt

 

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 100.1 (1)

100 Farlig sving

100.1 til høyre

 
 C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 100.2 (1)

100 Farlig sving

100.2 til venstre

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 102.1 (1)

102 Farlig svinger

102.1 den første til høyre

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 102.2 (1)

102 Farlig svinger

102.2 den første til venstre

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 104.1 (1)

104 Bratt bakke

104.1 stigning

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 104.2 (1)

104 Bratt bakke

104.2 fall

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 106.1 (1)

106 Smalere veg

106.1 innsnevring på begge sider

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 106.2 (1)

106 Smalere veg

106.2 innsnevring på høyre side

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 106.3 (1)

106 Smalere veg

106.3 innsnevring på venstre side

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 108 (1)

108 Ujevn veg

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 109 (1)

109 Fartshump

 

C:DataPROSJ34092 - SkiltforskriftDrawing1.dwg Model (1)

110 Vegarbeid

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 112 (1)

112 steinsprut

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 114.1 (1)

114 rasfare

114.1 Skiltet varsler om fare for ras av stein, jord, snø e.l., og at rasmaterialer kan ligge på kjørebanen.

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 116 (1)

116 Glatt kjørebane

Skiltet vasler om fare for glatt kjørebane på grunn av særlige forhold.

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 117 (1)

117 farlig vegskulder

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 118 (1)

118 bevegelig bru

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 120 (1)

120 kai, strand eller ferjeleie

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 122 (1)

122 tunnel

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 124 (1)

124 farlig vegkryss

Skiltet vasler om farlig vegkryss hvor det gjelder vanlig vikeplikt ovenfor kjørende fra høyre.

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 126 (1)

126 rundkjøring

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 132 (1)

132 trafikklyssignal

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 134 (1)

134 planovergang med bom

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 135 (1)

135 (134.2) Planovergang uten bom

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 136.1 (1)

136 Avstandsskilt

136.1 Skiltet gir forvarsel om planovergang varslet med skilt 134 eller 135.

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 136.2 (1)

136 Avstandsskilt

136.2 Skiltet gir forvarsel om planovergang varslet med skilt 134 eller 135.

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 138.1 (1)

138 Jernbanespor

138.1 Enkeltsporet – Skiltet angir stedet hvor jernbane eller forstadsbane krysser vegen i plan.

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 138.2 (1)

138 Jernbanespor

138.2 Flersporet – Skiltet angir stedet hvor jernbane eller forstadsbane krysser vegen i plan.

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 139 (1)

139 sporvogn

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 140 (1)

140 avstand til gangfelt

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 142 (1)

142 Barn

Skiltet varsler om sted på eller langs veg hvor barn ofte ferdes eller oppholder seg i forbindelse med skole, barnehage, lekeplass e.l.

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 144 (1)

144 Syklende

Skiltet varsler om sted hvor syklende ofte krysser eller kjører ut på vegen

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 146.2 (1)

146 Dyr

146.2 Rein – Skiltet varsler at dyr ofte ferdes over eller langs vegen.


 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 146.3 (1)

146 Dyr

146.3 Hjort – Skiltet varsler at dyr ofte ferdes over eller langs vegen.


 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 146.4 (1)

146 Dyr

146.4 Ku – Skiltet varsler at dyr ofte ferdes over eller langs vegen.


 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 146.5 (1)

146 Dyr

146.5 Sau – Skiltet varsler at dyr ofte ferdes over eller langs vegen.


 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 148 (1)

148 Møtende trafikk

Skiltet varsler at kjørebanen har kjørende trafikk i begge retninger.

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 149 (1)

149 Kø

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 150 (1)

150 Fly

Skiltet varsler at fly kan fly lavt over eller nær vegen.

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 152 (1)

152 Sidevind

Skiltet varsler om sted hvor det ofte forekommer sterk sidevind.

 

153 Trafikkulykke

153 Trafikkulykke

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 154 (1)

154 Skiløpere

Skiltet varsler om sted hvor skiløpere ofte krysser vegen.

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 155 (1)

155 Ridende

Skiltet varsler om sted hvor ridende ofte krysser eller rir ut i vegen.

 

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 156 (1)

156 Annen fare

Farens art er angitt på underskilt