Hvordan passere planovergang

Usikker på hvordan du skal passere planoverganger?
BaneNord har laget en instruksjonsfilm som viser deg hvordan du passerer planoverganger på en trygg og sikker måte.

 

Planoverganger

Dersom du skal passere en planovergang, har du etter Jernbanelova §9 og Vegtrafikklova §10 vikeplikt for toget:
“Trafikant skal gi fri veg og om nødvendig stanse for sporvogn og for jernbanetog. Før passering av planovergang skal trafikant være oppmerksom på om jernbanetog eller sporvogn nærmer seg. Dette gjelder selv om overgangen er særskilt sikret. Kjørende skal holde så liten fart at stans om nødvendig kan skje i trygg avstand fra overgangen.”